วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride - Best Price - 4.80 บาท/kg

เราขายส่ง/ขายปลีก สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 % - สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย :


สารเร่งตกตะกอน  Polyaluminium Chloride, PAC 10 % น้ำ
ราคา 4.80  บาท/kg


ติดต่อสอบถามได้ที่ :    คุณมานพ    099-351-6998 
E-Mail :                      manop.service@gmail.com
สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 % มีความบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิต่ำ, มีความขุ่นต่ำ และสามารถตะตอนได้ดีกว่าสารเร่งตกตะกอน อินทรีย์อื่น ๆ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำจะลดลงจาก 20% -80% โดยสารเร่งตกตะกอน PAC Liquid จะทำให้การก่อตัว Floc formation ที่รวดเร็วของตะกอน (epecially ที่อุณหภูมิต่ำ) ที่มีขนาดใหญ่และ อัตราการตกตะกอนอย่างรวดเร็วของ ระบบ cellular filter of sedimentation basin ปริมาณที่มีขนาดเล็กกว่าของ flocculants อื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ดีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปา แต่ก็มีการใช้งานได้ค่อนข้างกว้าง wide range adaptability กับน้ำที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ในฤดูร้อนและฤดูหนาว) และในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (ในภาคใต้และภาคเหนือของไทย) สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 % เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ปั๊มอัตโนมัติของ PAC Liquid 10 % มันสามารถปรับให้เข้ากับความหลากหลายของค่าพีเอช (pH 5-9) และสามารถลดค่าพีเอชและเบสหลังจากการประมวลผลข้อดีและการใช้งาน สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 %


ข้อดี-สารเร่งตกตะกอน

 • การใช้งาน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 % มีความสะดวกด้วย metering หรือเติมด้วยมือ
 • coagulates มีประสิทธิภาพในสร้าง Floc formation ที่น้ำความขุ่นสูง ทั้งมากและน้อย
 • สามารถค่าเกิด floc อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสารส้ม alum
 • สามารถลด ค่า pH น้อยลงเมื่อเทียบกับค่า pH สารส้ม
 • มีตะกอนปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับ alum
 • ไม่ความต้องการ flocculation aids ตะกอนอื่น ๆ
 • สามารถลดเวลาตกตะกอน Sedimentation time
 • สามารถใช้ในช่วง pH กว้าง
 • มีปริมาณ residue aluminium ต่ำ, และโลหะหนักอื่น ๆ เมื่อเทียบกับสารส้มการใช้งาน สารเร่งตกตะกอน Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 %

 • เทศบาลและอุตสาหกรรมการบำบัดน้ำประปา และอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
 • บำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงาน
 • ใช้สำหรับแยกของสารละลายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
 • ใช้สำหรับการปรับขนาดในกระดาษและเยื่อกระดาษอุตสาหกรรม
 • ใช้สำหรับการลดสีและปนเปื้อนของสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • Municipal & Industrial Portable Water treatments
 • Municipal & Industrial Waste Water treatments
 • Sewage Water treatments
 • Separation of slurry in Industrial processes
 • Sizing in Paper & Pulp Industry
 • Decolorisation & Decontamination of dyes in Textile Industry

The video object is to show a practical realization of coagulation and Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 %  flocculation in Jar-Test to analyze the quality parameters and a residual water by a coagulation test - flocculation, varying the amounts of flocculant added, comparing and evaluating the parameters of untreated and treated water, in order to optimize the process. Coagulation test - is performed to determine Polyaluminium Chloride | PAC Liquid 10 % flocculation chemicals, dosage and conditions for optimum results. This video can be used to deepen the subjects of water treatment chemical engineering degrees.


ติดต่อสอบถามได้ที่ :    คุณมานพ    099-351-6998 
E-Mail :                      manop.service@gmail.com
Our Products :


 • Polyaluminium Chloride (PAC), for drinking water treatment for wastewater treatment.
 • Anionic Polyacrylamide (PAM)/Polyelectrolyte, for water treatment, for suldge treatment.
 • PHPA(Partially Hydrolyzed Polyacrylamide) For Drilling , for drilling mud additive in the oilfield.
 • Ferric Sulphate, for drinking water treatment and wastewater treatment.
 • PolyDADMAC, for water treatment and for paper mills.
 • Polyamine, for water treatment and other fields.